certifikat

Oprava cisternových nadstavieb

  • vykonávame NDT skúšky cisternových nadstavieb pre prepravu PHM, jedná sa o  LT, UTT, PT,RT
  • vykonávame periodické a medziperiodické prehliadky cisternových vozidiel  v zmysle ADR
  • vykonávame tlakové skúšky tesnosti v zmysle ADR
  • vykonávame odborné prehliadky  a skúšky  vyhradených technických zariadení tlakových ( VTZ ),
  • vykonávame opravy VTZ  (silo - cisterien) na prepravu sypkých a tekutých materiálov


1 2 3 4 

Kontakt

PRESTIGE REAL, s. r. o.
Tepličská cesta 17/2695
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 429 76 15, 16
Fax: +421 53 429 76 17
E-mail: prestigereal@prestigereal.eu
SERVIS
Pondelok - Piatok
07:00 - 19:00
tel: +421 905 480 739
HOT LINE
Pondelok - Piatok
07:00 - 19:00
tel: +421 911 601 527
tel: +421 911 602 528