certifikat

Overenie meradiel

Overenie správnej funkčnosti výdajných systémov cisternových vozidiel zabezpečujeme prostredníctvom vlastnej vybudovanej ciachovne meradiel. Overenie správnosti merania objemových prietokových meradiel zabezpečujeme:

Kontakt

PRESTIGE REAL, s. r. o.
Tepličská cesta 17/2695
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 429 76 15, 16
Fax: +421 53 429 76 17
E-mail: prestigereal@prestigereal.eu
SERVIS
Pondelok - Piatok
07:00 - 19:00
tel: +421 905 480 739
HOT LINE
Pondelok - Piatok
07:00 - 19:00
tel: +421 911 601 527
tel: +421 911 602 528